Povratak
Slika
Na vrh Slika

 

 

SMOTRA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA UČENIKA MEĐIMURJA 2013

 

 

Organizatori:

Međimurska županija

Regionalna razvojna agencija Međimurje - REDEA

Institut sinergije znanosti i društva

Međimurski IT cluster

 


SADRŽAJ

OSNOVNI PODACI O SMOTRI

UVODNA PITANJA

FAZE REALIZACIJE SMOTRE

POPIS NAGRAĐENIH

STRUKTURA TROŠKOVA

RECENZIJE PISANIH RADNJI

RECENZIJE PREZENTACIJA I POSTERA

SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA UČENIKA - SUDIONIKA SMOTRE

SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA POSJETITELJA SMOTRE

 


 

OSNOVNI PODACI O SMOTRI

 

Datum održavanja:

·         16. ožujka 2013.

 

Organizatori:

·         MIT cluster

·         Međimurska županija

·         Razvojna agencija REDEA

·         Institut sinergije znanosti i društva

 

Domaćini:

·         Srednja škola Prelog

·         Osnovna škola Prelog

 

Financijski su smotru podržali:

·         Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (25.000kn)

·         Međimurska županija (5.000 kn za slanje učenika u Petnicu i popratne kotizacije)

·         Grad Prelog (5.000 kn za potrebe cateringa, sokova i sendviča za sudionike)

·         Školska knjiga (donirala je nagrade)

 

Organizacijski pomogli:

·         Srednja škola Prelog (organiziranje cateringa kao praksu za svoje učenike ugostiteljskog smjera)

 

Prijavljeno je bilo:

·         23 učenička rada

·         42 učenika

·         20 mentora

·         8 škola

 

Podijeljeni u tri dobne skupine:

·         7. i 8. OŠ

·         1. i 2. SŠ

·         3. i 4. SŠ

 

Recenzije pismenih radnji jeprovelo:

·         20 znanstvenika/stručnjaka širom RH (iz područja: biologija, kemija, biokemija, energetika, fizika, astronomija, agronomija, povijest, geofizika)

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje izlaganja i postera na smotri sačinjavali su:

·         • dr.sc. Tome Antičić, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković

·         • dr.sc. Bojan Pečnik, znanstveni direktor Tehnološko inovacijskog centra Međimurje i pokretač projekta Hipersfera

·         • dr.sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj agencije BICRO

·         • prof.dr.sc. Kristian Vlahoviček, voditelj grupe za bioinformatiku na PMF-u u Zagrebu

·         • prof.dr.sc. Gordana Rusak, voditeljica znanstvenog projekta na botaničkom zavodu PMF-a u Zagrebu

·         • dipl.inž.Damir Sabol, IT stručnjak jedan od vodećih IT poduzetnika u Hrvatskoj

 

Nagrade u svakoj dobnoj skupini za:

·         najbolje prezentirani rad

·         najsadržajniji rad

·         multidisciplinarnost

·         istraživački rad godine

·         najinteresantniji rad po izboru publike

 

 


 

UVODNA PITANJA

 

Što je Smotra istraživačkih radova učenika?

 

Smotra je okupljanje učenika i njihovih mentora zbog druženja i prezentiranja istraživačkih radova koje su proveli tokom školske godine. Primarni cilj smotri je prezentiranje istraživačkih radova drugim učenicima i mentorima, ali i široj javnosti koja se na taj način upoznaje sa znanošću i rezultatima istraživanja koja su provodili učenici. Povjerenstvo sastavljeno od znanstvenika i stručnjaka odabire nekoliko radova koji se ističu po svojoj kvaliteti, te ih tako javno pohvali i (ovisno o mogućnostima) pruži im šansu za prezentaciju i na većim smotrama u regiji ili svijetu. Smotru su 2013. organizirali:

·        Međimurska županija,

·        Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.,

·        Institut sinergije znanosti i društva,

·        Međimurski IT cluster.

 

Kako je došlo do pokretanja Smotre?

 

Tokom lipnja, srpnja i listopada 2012. održan je niz sastanaka s gotovo 40 nastavnika, mentora i ravnatelja iz Međimurja na temu kako pomoći poticanju i razvoju nastave kroz učeničke istraživačke radove. Sastanci su inicirani od strane Međimurske županije, Regionalne razvojne agencije Međimurja REDEA i Instituta sinergije znanosti i društva, a održani su na tri lokacije: Srednja škola Prelog, Gimnazija Čakovec i Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu. Iz podužeg niza prijedloga i ideja, dogovoreno je da se bez obzira na prepreke krene s programom poticanja istraživačkih radova učenika, te da će program biti promoviran pod nazivom "Centar izvrsnosti iz znanosti". Kao prva veća aktivnost tijekom školske godine 2012./13., a uzimajući u obzir financijska ograničenja, dogovorena je smotra takvih radova učenika.

 

Što je Centar izvrsnosti iz znanosti (CIZ)?

 

Program CIZ ima za cilj usmjeriti dodatne resurse prema učenicima, mentorima i stručnjacima koji izvode ili pomažu istraživačke radove učenika. Pritom se želi poticati interdisciplinarnost i suradnja učenika, škola i gospodarstva u izvedbi praktičnih učeničkih radova. CIZ se vodi stavom da se kvalitetno obrazovanje može provoditi i u lošijim ekonomskim uvjetima, te da takvo obrazovanje može anulirati razlike u uspjehu učenika uzrokovanih razlikama u socio-ekonomskom statusu njihovih obitelji. U ostvarivanju svoje zadaće djeluje kroz tri glavna modela: 1) umrežavanje nastavnika, mentora i stručnjaka; 2) organiziranje godišnje smotre učeničkih istraživačkih radova; 3) prikupljanje sredstava potrebnih učenicima, mentorima i školama za izvođenje praktičnih istraživačkih radova učenika.

 

Što je to istraživački rad učenika?

 

Učenici se tokom svog obrazovanja u većoj ili manjoj mjeri susreću s raznim oblicima praktične nastave. Međutim, istraživački rad učenika, koji ima posebnu važnost, najzahtjevniji je element nastavnog procesa, što je vjerojatno i uzrok nedovoljne zastupljenosti takvih radova u Hrvatskoj (samo manjim dijelom postoji unutar sustava učeničkih natjecanja koja su dominantno orijentirana na rješavanje testnih zadataka, a ne rješavanju praktičnih problema). Istraživački rad provodi se kroz principe znanstvene metode, pa se faze izrade takvog rada mogu ugrubo opisati ovako:

1. postavljanje pitanja ili definiranje problema;

2. postavljanje radne hipoteze i ciljeva istraživačkog projekta;

3. planiranje istraživanja i postupaka koji će se koristiti;

4. izvođenje eksperimenta, opažanja ili proračuna;

5. analiza dobivenih rezultata i usporedba sa sličnima već poznatima;

6. zaključci istraživanja kao odgovor na prvotno pitanje.

 

Zašto je važno poticati istraživački rad učenika?

 

Hrvatska zaostaje za trendovima u primjeni istraživačkog procesa u nastavi, što ima dugoročne posljedice po njezin ekonomski razvoj. Jedan od često korištenih indikatora su rezultati OECD-ovog PISA istraživanja sposobnosti mladih u primjeni vlastitihznanstvenih i matematičkih znanja u praksi. U tom istraživanju Hrvatska prolazi vrlo loše, a popratni indikatori ukazuju na izrazito veliku neujednačenost kvalitete škola i nedostatnu nastavu iz znanosti i matematike. Za Hrvatsku je posebno zabrinjavajući i trend opadanja interesa mladih za znanost i tehnologiju s porastom ekonomske razvijenosti društva, uočen na globalnoj razini, jer ukazuje kako će se u Hrvatskoj problem nedostatka praktičnih znanstveno-tehnoloških znanja produbljivati s rastom potreba za inovativnošću lokalnog gospodarstva. Pritom treba uzeti u obzir, kod nas uglavnom zanemaren, problem definicije nadarenosti. Globalni trend je napuštanje koncepta darovitosti kao dominanto nasljedne osobine, dok sve više prevladava stav kako se nadarenost može potaknuti kod učenika kroz sustavno poticanje na kreativan rad i pružanje šire podrške razvoju znanja i vještina kod motivirane djece.

 

Postoji li poveznica između Smotre i učeničkih natjecanja?

 

Analiza zastupljenosti učenika srednjih škola na natjecanjima iz prirodnih znanosti pokazala je kako je Međimurska županija među vodećima u Hrvatskoj po relativnoj zastupljenosti učenika na državnim natjecanjima. Međutim, sustav učeničkih natjecanja dominantno je orijentiran na rješavanje testnih zadataka, a ne rješavanju praktičnih problema. Na žalost, čak i ono što postoji od prezentiranja radova na nekim natjecanjima nije organizirano na način da učenici i mentori dobiju kvalitetnu povratnu informaciju o tome kako unaprijediti svoj rad. Ukupni rezultat takvog odnosa prema praktičnim radovima je da Hrvatska zaostaje za trendovima u primjeni istraživačkog procesa u nastavi. Budući da u Međimurju postoji netipično velik interes upravo za sudjelovanje na natjecanjima kroz praktične radove, Smotra kroz svoj sustav stručnih recenzija služi i kao pomoć mentorima i učenicima u pripremi praktičnih radova za natjecanja. To je jedinstven slučaj u Hrvatskoj da Županija na takav način pomaže učenicima.

 

Koja je važnost smotri po hrvatski obrazovni sustav?

 

Analiza stanja na temu znanstvene kulture i obrazovanja, navedena u nedavno donesenom Akcijskom planu znanost i društvo, kaže kako u Hrvatskoj postoji niska razina uključenosti učenika i studenata u istraživačke aktivnosti, kao i nedostatna potpora nadarenim učenicima i studentima. Na sličan način se prema toj temi odnosi i Strateški plan MZOS-a, koji navodi potrebu za povećanjem programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike, te povećanje broja učenika uključenih u natjecanja i smotre, uključujući i učenike strukovnih škola. Dotični dokumenti temelje se na stavu kako su upravo ta znanja i vještine, kao i budući stručni kadar proizašao iz korpusa darovitih učenika, jedan od ključnih faktora za podizanje konkurentnosti i inovativnosti hrvatskog gospodarstva. Na takav trend upućuju i istraživanja, prema kojima promicanje znanstveno-tehnoloških vještina kod djece i mladih dovodi do višestrukog utjecaja na podizanje inovacijskog kapaciteta društva, posebice malog i srednjeg poduzetništva. Stoga je isticanje direktne povezanosti praktične nastave i ekonomskog razvoja društva od velike važnosti u Hrvatskoj, koja upravo ulazi u Europsku uniju kao članica s jednom od najviših stopa nezaposlenosti mladih, uključujući i visokoobrazovane mlade.

 

Koliko je Smotra usklađena s ciljevima razvoja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj i Međimurju?

 

Ciljevi Smotre i Centra izvrsnosti iz znanosti direktno se navode i kao ciljevi Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje 2013.-2015., kao i Akcijskog plana znanost i društvo. Na primjer, u Strateškom planu navodi se kako će se "poticati ... kreativnost i individualni rad učenika" kroz"potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima", za što je predviđeno kao pokazatelj rezultata i "povećanje broja učenika uključenih u natjecanja i smotre".Akcijski plan znanost i društvo pak za glavne ciljeve razvoja znanstvene kulture u obrazovanju navodi poticanje razvoja znanstvenih i tehnoloških znanja kao dijela osnovnih znanja i vještina građana, promicanje znanstvenoga pogleda na svijet i kritičkog mišljenja, te regrutiranje budućih znanstvenika. Uz to, Smotra i Centar izvrsnosti iz znanosti usklađeni su i sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije, kao i s Razvojnom strategijom Međimurske županije u kojoj je jačanje poveznica između obrazovanja i znanstveno-tehnološkog sektora prepoznato kao strateški važno za unapređenje lokalnog gospodarstva.

 


 

FAZE REALIZACIJE SMOTRE

 

Dijagram toka: Izmjenična obrada:  
Atomko - logo smotre
Projekt Smotre istraživačkih radova učenika Međimurja je realiziran u 4. faze:

 

1. FAZA:

Osmišljavanje koncepta podrške istraživačkom radu učenika krenula je sredinom 2012. kada je proslijeđen poziv svim školama u Međimurju za sudjelovanjem na pripremnim sastancima osmišljavanja koncepta podrške istraživačkim radovima učenika Međimurske županije. Nakon poziva uslijedio je niz sastanaka tokom lipnja, srpnja i listopada 2012. Na sastancima je aktivno sudjelovalo gotovo 40 nastavnika, mentora i ravnatelja, a raspravljalo se o nizu tema koje mogu pomoći u poticanju i razvoju nastave kroz učeničke istraživačke radove. Glavni rezultat tih sastanaka je dogovor o programu poticanja istraživačkih radova učenika tijekom školske godine 2012./13. kroz organiziranje smotre takvih radova, kao i pripadno umrežavanje nastavnika i mentora. Dogovoreno je da će program biti promoviran pod nazivom "Centar izvrsnosti iz znanosti", a dogovoren je i niz važnih detalja oko samog koncepta smotre.

 

2.FAZA:

U razdoblju od listopada 2012. do siječnja 2013. (djelomično preklapanje s 3. fazom) definirani su online alati za registraciju prijava i slanje radnji u elektroničkom formatu, ali i čitav niz logističkih detalja: e-mail ista mentora i zainteresiranih nastavnika, opis pravila smotre, upute kako prijaviti radnju, portal s tekućim obavijestima, popis prijavljenih tema, predlošci za izradu pisanog dijela radnje, predložak za izradu postera, informacije o recenzijskom postupku. Pregled navedenih sadržaja dostupan je na ovoj adresi:

http://eduidea.org/docs/pravila-ciz-smotre-istrazivackih-radova-ucenika

 

Dijagram toka: Izmjenična obrada:  
Detalj s konferencije za novinare u veljači 2013. - najava održavanja smotre
3.FAZA:

U razdoblju od prosinca 2012. do veljače 2013. pokrenut je natječaj za prijavu učenika na smotru i provedena opsežna akcija promocije smotre, što formalnim što neformalnim kanalima, kako bi se došlo do mentora koji bi prijavili radove za smotru. Prijave su se zaprimale putem online formulara od 14.1.2013. do 15.2.2013., a sastojale su se od: imena i prezimena svih mentora, njihovih službenih adresa, kontakt podataka mentora, naslova teme, sažetak teme, imena učenika uključenih u projekt, dobne skupine u kojoj projekt sudjeluje i koja znanstvena područja projekt pokriva. Rok za slanje radnje bio je 1.3.2013., a radnja je morala biti izrađena po zadanim predlošcima za osnovnu ili srednju školu.

 

Dogovorena je i suradnja sa Srednjom školom Prelog oko pomoći u organiziranju i oko domaćinstva smotre (u suradnji s Osnovnom školom Prelog, s kojom dijele dvoranu). Definiran je i vizualni identitet smotre, a 7. veljače 2013.održana je tiskovna konferencija na kojoj je najavljeno održavanje smotre.


 

Dijagram toka: Izmjenična obrada:  
 
Detalji sa smotre - prezentacija pred povjerenstvom
4. FAZA:

Od 1.ožujkado 16.ožujka 2013. održala se smotra i provela recenzija pisanog dijela zaprimljenih radnji. U tu svrhu kontaktirano je 20-ak znanstvenika i stručnjaka iz čitave Hrvatske, ovisno o konkretnoj temi koju je neka radnja pokrivala. Recenzije su rađene prema zadanom formularu (vidi Dodatak A na kraju ovog izvještaja). Recenzije su predane mentorima kako bi mogli naknadno poboljšati kvalitetu radova.

 

Smotra je održana 16.ožujka 2013. u Prelogu, sa slijedećim programom događanja:

8:00

dolazak sudionika

8:00-9:30

dolazak publike i gostiju, razgledavanje postera

9:30-10:00

svečano otvaranje

10:00-13:00

prezentacija učeničkih radova

13:00-13:50

Fizika ekspress - zabavni eksperimenti iz fizike

13:50-14:00

dr.Tomislav Portada - prezentacija primjera učeničkog rada koji je kulminirao znanstvenom publikacijom

14:00-15:00

Dodjela priznanja i nagrada

 

Popis sudionika, sažetaka njihovih radova, imena mentora i škola, nalazi se u narednom poglavlju, kao i na ovom linku:

http://eduidea.org/2013/03/posjetite-smotru-istrazivackih-radova-ucenika-medimurja

Svi polaznici dobili su pohvale koje je potpisao Župan Međimurske županije, a dobitnici nagrada i dodatne pohvalnice. Statistički podaci o polaznicima i rezultatima prezentirani su u narednim poglavljima. Oformljeno je i prestižno povjerenstvo koje je ocjenjivalo prezentacije uživo i postere:

·         • dr.sc. Tome Antičić, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković

·         • dr.sc. Bojan Pečnik, znanstveni direktor Tehnološko inovacijskog centra Međimurje i pokretač projekta Hipersfera

·         • dr.sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj agencije BICRO

·         • prof.dr.sc. Kristian Vlahoviček, voditelj grupe za bioinformatiku na PMF-u u Zagrebu

·         • prof.dr.sc. Gordana Rusak, voditeljica znanstvenog projekta na botaničkom zavodu PMF-a u Zagrebu

·         • dipl.inž.Damir Sabol, IT stručnjak jedan od vodećih IT poduzetnika u Hrvatskoj


Dijagram toka: Izmjenična obrada:  
 
Đesika Kolarić i njezine mentorice - dobitnica nagrade za rad koji se najviše istakuo svojom kvalitetom:"Prisustvo teških metala u uzorcima propolisa s područja Međimurja", Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, mentorice Žaklin Lukša, Nevenka Sinković i Tanja Šalamon

Provedeno je i sociodemografsko istraživanje učesnika smotre (vidi iduća poglavlja), kao i posjetitelja smotre (vidi iduća poglavlja). Dodijeljen je niz nagrada (detalji u idućem poglavlju), a popis nagrađenih dostupan je i ovdje:

http://eduidea.org/2013/03/dobitnici-nagrada-na-smotri-istrazivackih-radova-ucenika-medimurja

 

Dijagram toka: Izmjenična obrada:  
Hrvatski tim na smotri u Sloveniji
Učenici koji su nagrađeni u kategoriji "Nabolje prezentirani radovi" dobili su kao nagradu i put Sloveniju, gdje su 6. travnja 2013. prezentirali svoje radove na smotri istraživačkih radova učenika regije Podravje.

 

Nadalje, dvoje učenika iz osnovne škole, nagrađeni za "Istraživački rad godine", dobili su priliku sudjelovati na Ljetnoj znanstvenoj školi u Istraživačkoj stanici Petnica, Srbija. Isto tako, srednjoškolka čiji se rad najviše istaknuo dobila je kao dodatnu nagradu i sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj školi za srednjoškolce: Petnica International Summer School.

 

U pauzi tokom smotre publiku je zabavljala prezentacija Fizike ekspres, a doc.dr.sc. Tomislav Portada (s Instituta Ruđer Bošković) i Tin Klačić predstavili su istraživački rad učenika zagrebačke V. gimnazije koji je prošle godine rezultirao znanstvenim publikacijama.

 

 


POPIS NAGRAĐENIH

 

Najbolje prezentirani rad

 

·        u skupini 7. i 8. razreda osnovne škole:
Lucija Balent i Rebeka Šarić za rad "Antibiotici iz prirode" iz III. Osnovne škole Čakovec, mentorica Sanja Janušić,

·        u skupini 1. i 2. razreda srednje škole:
Antonija Jančec za rad " Populacija vrane gačac (Corvus frugilegus L.) u urbanom ekosustavu grada Čakovca" iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, mentorice Žaklin Lukša, Nevenka Sinković i Tanja Šalamon,

·        u skupini 3. i 4. razreda srednje škole:
Luka Mesarić za rad " Europski dabar (Castor fiber L.) – povratnik u naše vodene ekosustave" iz Srednje škola Prelog, mentor Mišo Rašan.

Navedena tri rada dobili su i priliku prezentirati se 6. travnja 2013. u Sloveniji, na njihovoj smotri istraživačkih radova učenika regije Podravje u Sloveniji, koju organizira ZRS Bistra u Ptuju.

 

Najsadržajniji rad

 

·        u skupini 7. i 8. razreda osnovne škole:
Sara Hižman za rad " Simulacija udarnih kratera" iz OŠ I.G.Kovačića, Sv. Juraj na Bregu, mentori Mario Pinc i Dejan Vinković,

·        u skupini 1. i 2. razreda srednje škole:
Đesika Kolarić za rad "Prisustvo teških metala u uzorcima propolisa s područja Međimurja" iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, mentorice Žaklin Lukša, Nevenka Sinković i Tanja Šalamon,

·         u skupini 3. i 4. razreda srednje škole:
Martina Horvat i Nino Klarić za rad " Inficiranost šuma donjeg Međimurja bijelom i žutom imelom" iz Srednje škola Prelog, mentor Mišo Rašan.

 

Nagrada za multidisciplinarnost

 

·        u skupini 7. i 8. razreda osnovne škole:
Roko Oletić i Laura Colar Zanjko za rad "Pješčane pećine – Zemunice" iz OŠ Sveti Martin na Muri, mentorice Maja Goričanec i Ksenija Perčić,

·        u skupini 1. i 2. razreda srednje škole:
Stela Krušelj i Luka Šestan za rad "Razlike u morfološkim karakteristikama učenika osnovne i srednje škole" iz Srednje škola Prelog, mentor Marko Možek,

·        u skupini 3. i 4. razreda srednje škole nagrada nije dodijeljena.

 

Istraživački rad godine

 

·        u skupini 7. i 8. razreda osnovne škole:
Ana Kadi i Lora Alijašević za rad "Raznolikost makrobeskralježnjaka rijeke Drave na području hidroenergetskog sustava Čakovec" iz OŠ I.G.Kovačića, Sv. Juraj na Bregu, mentorica Dunja Turk

·        u skupini 1. i 2. razreda srednje škole:
Đesika Kolarić za rad "Prisustvo teških metala u uzorcima propolisa s područja Međimurja" iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, mentorice Žaklin Lukša, Nevenka Sinković i Tanja Šalamon,

·        u skupini 3. i 4. razreda srednje škole:
Nino Gajnik i Darija Zdolec za rad "Kako povećati urod rikule u hidroponskom uzgoju" iz Gospodarske škola Čakovec, mentorica Dunja Geršak.

 

Najinteresantniji rad po izboru publike

 

·        u skupini 7. i 8. razreda osnovne škole:
Roko Oletić i Laura Colar Zanjko za rad "Pješčane pećine – Zemunice" iz OŠ Sveti Martin na Muri, mentorice Maja Goričanec i Ksenija Perčić,

·        u skupini 1. i 2. razreda srednje škole:
Stela Krušelj i Luka Šestan za rad "Razlike u morfološkim karakteristikama učenika osnovne i srednje škole" iz Srednje škola Prelog, mentor Marko Možek,

·        u skupini 3. i 4. razreda srednje škole:
Martina Horvat i Nino Klarić za rad " Inficiranost šuma donjeg Međimurja bijelom i žutom imelom" iz Srednje škola Prelog, mentor Mišo Rašan.

 

Rad koji se najviše istaknuo

 

·        Đesika Kolarić za rad "Prisustvo teških metala u uzorcima propolisa s područja Međimurja" iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, mentorice Žaklin Lukša, Nevenka Sinković i Tanja Šalamon.

 


 

STRUKTURA TROŠKOVA

 

Iz sredstava dobivenih od MZOS-a: ukupno utrošeno 25.003,52 kn:

• tisak postera učeničkih radova: 5.912,50 kn

• tisak letaka: 1.500,00 kn

• Fizika ekspress (put, troškovi tekućeg dušika,...): 900,00 kn

• promotivno-organizacijski troškovi – 13.496,25 kn:

press-kit, presica, press-desk na smotri

dizajn i izrada brošure

dizajn učeničkih plakata

dizajn i izrada zbornika radova

tehnička priprema dvorane za snimanje i razglas

snimanje čitave smotre, svih izlaganja, snimanje intervjua

montaža promo videa

post-produkcija video snimaka izlaganja za DVD

• sitni potrošni materijal: 260,97 kn

• putni nalozi (gosti iz Zagreba, put učenika u SLO): 1.389,00 kn

•trošak prijevoda i lektoriranja na engleski: 900,00 kn

•trošak promotivnih DVD-ova sa snimkama i zbornikom radova: 644,80 kn

 

Iz sredstava Grada Preloga: 5.000,00 kn

- trošak cateringa, te sokova i sendviča za sudionike smotre

 

Iz sredstava Međimurske županije: 1.000,00 kn

Iz sredstava Grada Čakovca: 1.500,00 kn

Iz sredstava Instituta sinergije znanosti i društva: 2.000,00 kn

- sufinanciranje puta nagrađene učenice u Petnicu

 


 

RECENZIJE PISANIH RADNJI

 

Napomene:1)  recenzije radova iz povijesti nisu uključene u analizu jer nisu mogle pratiti zadani evaluacijski obrazac;  2) jedna evaluacija nije imala ispunjen obrazac;

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

RECENZIJE PREZENTACIJA I POSTERA

Napomena: nisu sačuvane/prikupljene recenzije svih recenzenata

 


 

SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA UČENIKA – SUDIONIKA SMOTRE(N=34)

 

 

 

 


 

Obrazovanje roditelja

 

 

 

Zanimanje roditelja


 

SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA POSJETITELJA SMOTRE (N=29)