Pravila CIZ smotre istraživačkih radova učenika iz Međimurja

Centar izvrsnosti iz znanosti’s Docs Pravila CIZ smotre istraživačkih radova učenika iz Međimurja

Što je smotra istraživačkih radova?

Smotra je okupljanje učenika i njihovih mentora zbog druženja i prezentiranja istraživačkih radova koje su sproveli tokom školske godine. Primarni cilj smotri nije natjecanje, nego prezentiranje istraživačkih radova drugim učenicima i mentorima, ali i široj javnosti koja se na taj način upoznaje i sa znanošću, kao i rezultatima istraživanja koje su sprovodili učenici. Povjerenstvo sastavljena od znanstvenika i stručnjaka odabire nekoliko radova koji se ističu po svojoj kvaliteti, te ih tako javno pohvali i (ovisno o mogućnostima) pruži im šansu za prezentaciju i na većim smotrama u regiji ili svijetu 앨리스와 아르테미스 다운로드.

Smotra se sastoji od poster sesije gdje učenici u slobodnoj formi izlažu svoje rezultate, formalnog izlaganja gdje se pred komisijom radi kratko izlaganje nakon kojeg slijede pitanja i završne ceremonije. Samoj smotri prethode recenzije pisanih radova koje primarno služe davanju povratnih informacija učenicima kako bi unaprijedili svoj rad.

Kada se smotra održava?

Smotra će biti održana u subotu 16. ožujka 2013. godine. Samoj smotri prethodi vremenski period u kojem je moguće prijaviti učenički istraživački rad ppt 이모티콘.

Što je to istraživački rad učenika?

Kod istraživačkog rada učenici samostalno provode istraživanje i pišu izvješće (rad) koje opisuje to istraživanje. Istraživački rad sprovodi se kroz principe znanstvene metode, te se faze izrade takvog rada mogu ugrubo opisati ovako:

 1. postavljanje pitanja ili definiranje problema
 2. postavljanje radne hipoteze i ciljeva istraživačkog projekta
 3. planiranje istraživanja i postupaka koji će se koristiti
 4. izvođenje eksperimenta, opažanja ili proračuna
 5. analiza dobivenih rezultata i usporedba sa sličnima već objavljenima
 6. zaključci istraživanja kao odgovor na prvotno pitanje
Korake istraživačkog rada učenici provode samostalno, a savjete im pružaju mentori. Istraživački rad može napraviti jedan učenik samostalno ili ga može izraditi skupina učenika. Za pojedini rad može biti jedan ili više mentora, s time da jedan od njih obavezno mora biti nastavnik u školi 다운로드.

Tko se i kako može prijaviti na smotru?

Na smotru se mogu prijaviti radnje učenika 7. i 8. razreda osnovne škole, te učenika srednjih škola. Prijave na smotru se rade putem on-line formulara i slanjem teksta radnje koji mora biti oblikovan po predlošku koji se nalazi na ovim stranicama.

Postoje tri kategorije u kojima se radnje prijavljuju:

 1. radovi učenika 7. i 8. razreda osnovne škole
 2. radovi učenika 1. i 2. razreda srednje škole
 3. radovi učenika 3.i 4. razreda srednje škole

Ako rad izvodi skupina učenika različitih uzrasta za kategoriju se uzima dob najstarijeg učenika animoe 다운로드. Radnje mogu biti iz bilo kojeg područja istraživanja (prirodoslovno, društveno, tehničko itd.).

Radnju prijavljuje glavni mentor na istraživačkom radu. Prijava se vrši putem on-line formulara od 14.1.2013. do 15.2.2013., a sadrži ime i prezime svih mentora, njihove službene adrese, kontakt podatke mentora, naslov teme, sažetak teme, predviđen broj učenika uključenih u projekt, dobnu skupinu u kojoj projekt sudjeluje i koja znanstvena područja projekt pokriva.

   Formular za prijavu na smotru

Prijava se zaključuje slanjem teksta same radnje na adresu e-pošte [email protected] 인피니티 블레이드 다운로드. Radnja se mora poslati najkasnije do 1.3.2013. i mora biti izrađena po predlošcima za osnovnu ili srednju školu. Nakon što zaprimimo radnju u roku od 2 dana bi Vam trebao stići odgovor da je radnja zaprimljena, ako se to ne desi molimo Vas da provjerite je li došlo do greške kod slanja e-pošte.

docPredložak radnje za osnovnu školu     docPredložak radnje za srednju školu

Osim toga pozivamo Vas da se učlanite na ovu stranicu i uključite u aktivnosti u grupi Centra izvrsnosti iz znanosti, kao i da se pretplatite na e-Newsletter vimeo 무료.

Recenzije i komentari na radove

Nakon završetka roka za prijavu, radnje se šalju na neovisno recenziranje stručnjacima koji se bave područjem istraživanja koje odgovara pojedinoj temi radnje. Recenzija radnje se ne objavljuje javno, nego se daje na uvid glavnom mentoru, koji je može podijeliti članovima tima uključenih u njezinu izradu (mentori i učenici). Radnje koje su prošle recenziju se objavljuju na ovim stranicama prije početka smotre. Molimo Vas da se pridržavate rokova prijave kako bi pravovremeno mogli pronaći stručnjake koji će radnju recenzirati i kako bi oni imali dovoljno vremena recenzirati radnju 터미널 ssh 다운로드.

Recenzenti će dati opisne komentare radnje za koje se nadamo da će Vam pomoći u tome da ubuduće unaprijedite svoja istraživanja ili pišete još bolje radnje. Osim toga, svaka radnja dobiti će i kvantitativnu ocjenu koja pomaže povjerenstvu na samoj smotri u donošenju zaključka o najboljim radnjama. Radovi se neće rangirati pošto pokušavamo izbjeći formu natjecanja, a kvantitativne ocjene nisu javne, nego ih dajemo na uvid samo glavnim mentorima. Struktura tih ocjena je sljedeća:

Pisana radnja - 70 bodova Izlaganje na smotri - 30 bodova
Struktura i izgled radnje
(prati li tekst izgled predloška, gramatička ispravnost, korištenje mjernih jedinica i znanstvenog nazivlja, je li pisano u jednostavnom i formalnom stilu)
9 Jasnoća prezentacije i logičan slijed
(prezentirani su hipoteza/motivacija za radnju, mjerenja/opažanja/simulacija, rezultati i zaključak)
5
Sadržaj radnje
(uvod sadrži opis problema, postoji pregled postojećeg znanja, mjerenje dovoljno dobro opisana da se mogu reproducirati, specifikacija korištene opreme/programa, mjerenja i rezultati imaju procjenu pogreške, korištene tablice/grafovi su uglavnom originalni, a ne iz drugih izvora, tablice/grafovi su razumljivi i dobro označeni, dane su sugestije kako se ubuduće može poboljšati radnja, zaključak navodi je li hipoteza dokazana ili ne i zašto, zaključak opisuje što je naučeno)
10 Učenikovo vladanje tematikom
(odgovori upućuju da razumije sadržaj radnje, zašto i kako je radnja sprovedena, te posjeduje potrebna predznanja)
5
Kreativnost
(originalnost teze, originalnost istraživačkog pristupa i originalnost analize podataka)
18 Vještina prezentiranja
(učenik/ca pokazuje entuzijazam i samopouzdanje, gleda publiku tokom prezentacije i koristi poster kao pomagalo, sa sigurnošću odgovara na pitanja, vrijeme koristi optimalno)
5
Znanstveni pristup
(jasnoća definicije problema i njegov opseg, korištenje znanstvene metode, opsežnost podataka koji podržavaju zaključke, korištenje literature)
24 Vizualni dojam postera
(slova čitljiva i dovoljno velika, pozadina ne umanjuje čitljivost, slike i grafikoni čitljivi i bez previše detalja, tablice jednostavne i razumljivo opisane)
5
Opći dojam 9 Sadržaj postera
(kratko i jasno opisani hipoteza/motivacija za radnju, glavna mjerenja/opažanja/ simulacija, najvažniji rezultati i zaključak)
5
Ukupni dojam 5

Sudjelovanje na smotri

Uspješno prijavljene radnje sudjeluju sa izlaganjem na smotri 16.3.2013 클립보드 다운로드. Izlaganje se sastoji od postera i usmenog izlaganja. Povjerenstvo sastavljeno od znanstvenika i stručnjaka će procjenjivati kvalitetu izlaganja na smotri.

Za sudjelovanje na smotri potrebno je izraditi poster dimenzija 70x100 cm, koji služi za sažeto izlaganje rezultata istraživanja (predložak za izradu postera bit će objavljen uskoro). Tiskanje postera omogućava organizator smotre, s time da Vas molimo da nam računalno oblikovane postere pošaljete na adresu e-pošte [email protected] do 8.3.2013 갤럭시s5. kako bi ih stigli tiskati prije početka smotre.

Usmeno izlaganje rada na smotri traje 10 minuta uz dodatnih 5 minuta koji se koriste za pitanja. Poster je obavezno pomagalo u izlaganju. Moguće je, ali nije obavezno, korištenje prezentacija na računalu (organizatori će se pobrinuti za funkcioniranje računala).

Mjesto održavanja smotre biti će objavljeno do kraja siječnja.

Priznanja za najbolje radove

U svakoj od starosnih kategorija bit će dodijeljena priznanja za sljedeće kategorije uspjeha:

 • nagrada za nabolje prezentiran rad (ocjena postera i izlaganja uživo)
 • nagrada za najsadržajniji rad (bazirano na recenzijama pisane radnje)
 • nagrada za multidisciplinarnost (radnje koje najbolje spajaju istraživanja iz više područja)
 • komisija će odabrati najbolji radove u svakoj od starosnih kategorija koji će imati priliku prikazati svoje istraživanje na smotri istraživačkih radova u Ptuju 6 어도비 포토샵 cs6 다운로드. travnja 2013. godine.
 • nagrada publike - organizirat ćemo tajno glasanje za najinteresantniji rad po mišljenju publike putem jednostavnih anketnih listića koje će svatko dobiti prilikom dolaska na smotru.

Organizatori smotre radova i kontakt za upite

Smotru učeničkih radova organiziraju Institut sinergije znanosti i društva (ISZD), Međimurska Županija, Regionalna razvojna agencija (REDEA) i Međimurski IT Cluster.

Smotru je financijski podržalo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kroz svoj program podrške projektima u području popularizacije znanosti.

Za dodatne informacije i pomoć oko prijava i sudjelovanja na smotri možete postaviti u CIZ grupi na eduidea.org ili se obratite se Ivanu Novoselu (ISZD) na adresu e-pošte [email protected] ili na broj telefona 098 885 258.

Comment display has been disabled on this doc.