Posjetite smotru istraživačkih radova učenika Međimurja

2013-03-09 in CIZ, News

atomkoU dvorani Osnovne škole Prelog održati će se u subotu 16.ožujka 2013. prva smotra istraživačkih radova učenika Međimurja. Smotra je otvorena za građanstvo, a posebno se veselimo dolasku učenika zainteresiranih upoznati se s konceptom istraživačkih radova. Ulaz je besplatan!

Na smotri će gotovo 50 učenika, podijeljenih u tri dobne skupine (7. i 8. razred osnovne, 1. i 2. srednje i 3. i 4. srednje škole) prezentirati svoja 23 istraživačka rada. Osim što je radove recenziralo oko 20 znanstvenika iz čitave Hrvatske, na samoj smotri izlaganja će slušati, te odabrati najbolje prezentiran rad, i povjerenstvo u kojem je šest istaknutih stručnjaka. A, uz to, jednu nagradu dodjeljuju i posjetitelji smotre!

Ovdje možete pronaći detalje o programu smotre, sudionicima, kao i mapu za dolazak do dovorane,

Domaćini smotre su Srednja škola Prelog i Osnovna škola Prelog. Organizatori su MIT cluster, Međimurska županija, Razvojna agencija REDEA, i Institut sinergije znanosti i društva. Financijski su smotru podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Međimurska županija i Grad Prelog, a organizacijski pomaže i Srednja škola Prelog.

SADRŽAJ:

  1. Što je smotra istraživačkih radova?
  2. Program događanja
  3. Članovi povjerenstva
  4. Kako doći do dvorane OŠ Prelog
  5. Popis sudionika i raspored izlaganja

Što je smotra istraživačkih radova?

Smotra je okupljanje učenika i njihovih mentora zbog druženja i prezentiranja istraživačkih radova koje su sproveli tokom školske godine. Primarni cilj smotri nije natjecanje, nego prezentiranje istraživačkih radova drugim učenicima i mentorima, ali i široj javnosti koja se na taj način upoznaje i sa znanošću, kao i rezultatima istraživanja koje su sprovodili učenici 다운로드. Povjerenstvo sastavljena od znanstvenika i stručnjaka odabire nekoliko radova koji se ističu po svojoj kvaliteti, te ih tako javno pohvali i (ovisno o mogućnostima) pruži im šansu za prezentaciju i na većim smotrama u regiji ili svijetu.

Smotra se sastoji od poster sesije gdje učenici u slobodnoj formi izlažu svoje rezultate, formalnog izlaganja gdje se pred komisijom radi kratko izlaganje nakon kojeg slijede pitanja i završne ceremonije. Samoj smotri prethode recenzije pisanih radova koje primarno služe davanju povratnih informacija učenicima kako bi unaprijedili svoj rad.

Sve detalje o tome što je to istraživački rad, te kako su definirana pravila smotre, možete naći OVDJE.

Program događanja

Mjesto: dvorana Osnovne škole Prelog
Vrijeme: subota, 16. ožujka 2013.

8:00 dolazak sudionika
8:00-9:30  dolazak publike i gostiju, razgledavanje postera
9:30-10:00 svečano otvaranje
10:00-13:00 prezentacija učeničkih radova (za detalje vidi ispod)
13:00-13:50 Fizika ekspress
13:50-14:00 dr.Tomislav Portada - prezentacija primjera učeničkog rada koji je kulminirao znanstvenom publikacijom
14:00-15:00 Dodjela priznanja i nagrada

Članovi povjerenstva

Na smotri će učenici svoje radove javno prezentirati ispred povjerenstva kojeg čine:

Kako doći do dvorane OŠ Prelog

Ovdje možete pogledati točnu lokaciju dvorane OŠ Prelog, gdje će se održati smotra, s ucrtanim putem od izlaza s autoceste do škole: Google maps.

Kao dodatna pomoći može poslužiti i Streetview, na kojem se vidi slika škole i dvorane: Google Street View 트윈캣 다운로드.

Popis sudionika i rasporeda izlaganja

Zbog velikog broja sudionika, izlagači su podijeljeni u dvije skupine: LIJEVA i DESNA strana dvorane. Izlaganja tih dviju skupina će se odvijati istovremeno u razdoblju od 10:00 do 13:00 sati.

LIJEVI DIO DVORANE
Vrijeme Naslov rada Učenici Mentori Škola
10:00 Kebrač (Myricaria germanica L.) Bruno Rođak i Lara Zrna Mišo Rašan, prof. savjetnik Srednja škola Prelog
Istraživano je stanište, rasprostranjenost, razmnožavanje, uvjeti koji pogoduju razvitku kebrača kao i morfologija kebrača. Ciljevi ovog istraživačkog projekta su određivanje visine na kojoj raste kebrač u odnosu na razinu vode, mjerenje i određivanje prosječne visine grmova kebrača, prebrojavanje grmova kebrača na određenom području, prebrojavanje zeljastih i drvenastih grana u pojedinom grmu te ispitivanje mogućnosti vegetativnog razmnožavanja reznicama i povaljenicama.
10:15 Sastav faune beskralješnjaka na travnjacima donjeg Međimurja Lucija Hodak i Marta Vlahek Mišo Rašan, prof. savjetnik Srednja škola Prelog
U ovom radu istražena je rasprostranjenost, brojnost i raznolikost beskralješnjaka na travnjacima. Cilj istraživanja bio je usporediti raznolikost i zastupljenost brojnosti pojedinih sistematskih kategorija beskralješnjaka na različitim tipovima travnjaka donjeg Međimurja. Uz to je cilj bio odrediti indeks faunističke sličnosti istraživačkih ploha.
10:30 Kako povećati urod rikule u hidroponskom uzgoju Nino Gajnik i Darija Zdolec Dunja Geršak, dipl.ing.agr. Gospodarska škola Čakovec
Istraživanje utjecaja trokratne berbe na prinos rikule provedeno je u plutajućem hidroponu u plasteniku Gospodarske škole Čakovec. Trokratnom berbom povećao se urod rikule po jedinici površine, uštedilo se na reprodukcijskom materijalu, uzgoj u plasteniku je bio kraći nego na zemlji, postepenom sjetvom radne aktivnosti su se ravnomjerno rasporedile 탈옥 아이폰 유튜브 다운로드.
10:45 Populacija vrane gačac (Corvus frugilegus L.) u urbanom ekosustavu grada Čakovca Antonija Jančec dr.sc. Žaklin Lukša prof. savjetnik, Nevenka Sinković, prof. savjetnik i Tanja Šalamon, prof. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
U urbanom ekosustavu grada Čakovca kao posljedica rasta populacije vrane gačac moglo bi doći do poremećaja ravnoteže u ekosustavu. Posljedica toga može biti smanjenje broja drugih vrsta ptica ili čak njihov nestanak, a postoji i bojazan da zbog zaraženost gačaca velikim brojem bakterija i gljivica dođe i do javnozdravstvenih problema. Cilj ovog istraživanja je utvrditi promjene koje se u populaciji gačaca događaju u razdoblju od 1995/96. godine do 2013. godine te na osnovu dobivenih podataka apelirati na odgovorne osobe u gradu i upozoriti ih na potrebu hitnog rješavanja problema.
11:00 Prisustvo teških metala u uzorcima propolisa s područja Međimurja Đesika Kolarić dr.sc. Žaklin Lukša prof. savjetnik, Nevenka Sinković, prof. savjetnik i Tanja Šalamon, prof. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Koncentracije teških metala u okolišu mogu se povećati različitim utjecajima, a posebnu opasnost predstavlja karakteristika teških metala da se akumuliraju u živim organizmima i remeti prirodnu ravnotežu u hranidbenim lancima. S obzirom na to da je propolis sve popularniji u zdravstvu i nutricionizmu, smatramo da bi trebalo istražiti čistoću tih proizvoda ovisno o lokaciji košnica. Želimo utvrditi kolike su koncentracije teških metala u različitim uzorcima propolisa u košnicama ovisno o blizini pruge, prometnih cesta ili drugih mogućih zagađivača. Komparacijom dobivenih rezultata s karakteristikama lokacije na kojoj su sakupljeni utvrđeno je postojanje korelacija između koncentracije teških metala i blizine industrijskih pogona i prometnica, osobito željeznice.
11:15 Laminarno i turbolentno strujanje tekućina Borna Bilas Melita Sambolek, prof 다운로드. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Strujanje fluida iznimno je važna pojava u mnogim područjima znanosti i tehnike – od mjerenja protoka vode u vodovodnim cijevima do strujanja vode u kanalima, strujanja zračnih masa u metorologiji ili pak brzine protoka krvi u našem krvotoku. Cilj našeg rada bio je istražiti o čemu ovisi način strujana tekućina u cijevima te utvrditi uz koje uvjete laminarno strujanje prelazi u turbulentno.
11:30 Analiza mjerenja akceleracija slobodnog pada različitim metodama Emil Bermanec i Ines Filipić Melita Sambolek, prof. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
U fizici pri različitim izračunima vrlo često koristimo konstantu g = 9,81 m/s2. To nas je potaknulo na razmišljanje – kako se ona precizno određuje? Cilj našeg rada bio je pokušati izmjeriti akceleraciju slobodnog pada različitim metodama dostupnim u školskim uvjetima našeg fizikalnog kabineta te utvrditi koja metoda daje rezultate najbliže službenim mjerenjima. Izračunavali smo g na temelju dobivenih podataka u svakom od mjerenja, uspoređivali ih međusobno i sa službenim podacima za Hrvatsku te analizirali prednosti i mane svake od navedenih metoda.
11:45 Neuspješno poribljavanje pastrvom drenažnog kanala uz Dubravsko jezero Josipa Čonkaš i Dominik Baranašić Maja Labaš Horvat, prof. Srednja Škola Prelog
Lokalno ribolovno društvo „Glavatica“ iz Preloga već nekoliko godina pokušava bezuspješno u drenažni kanal unijeti potočnu pastrvu. Iako je voda hladnija u drenažnom kanalu, što odgovara životnim uvjetima pastrve, pretpostavljamo da je vjerojatno problem s niskom količinom kisika u vodi. Cilj istraživačkog rada je hidrološkim mjerenjima prema GLOBE protokolima odrediti temperaturu vode i količinu kisika u navedenom kanalu. Količina kisika u vodi drenažnog kanala je niža od očekivane 신비아파트 전편 다운로드. Jedan od razloga je to što se kanal napaja uglavnom podzemnom vodom koja je siromašna kisikom.
12:00 Simulacija udarnih kratera Sara Hižman Mario Pinc, prof. i prof.dr.sc. Dejan Vinković OŠ I.G.Kovačića, Sv. Juraj na Bregu
Geološka povijest Marsa trenutno je u žiži interesa robotskih misija na Mars i letjelica u orbiti Marsa. Lokacije takvih istraživanja su najčešće krateri, jer izlažu našem pogledu geološke slojeve ispod površine. Pitanje je, međutim, gdje se točno unutar i okolo kratera nalazi materijal iz nekog geološkog sloja. U ovom radu eksperimentalno ćemo simulirati nastanak kratera koristeći kameni prah kao zamjenu za tlo Marsa i eksplozije pomoću pirotehničkih sredstava kao zamjenu za eksploziju udara asteroida.
12:15 Pješčane pećine - Zemunice Roko Oletić i Laura Colar Maja Goričanec, nastavnica razredne nastave i Ksenija Perčić, nastavnica razredne nastave Osnovna škola Sveti Martin na Muri
U radu istražujemo razlog nestanka (urušavanja) podruma ukopanih u brdo - zemunica. Sakupljenjem i provjeravanjem činjenica došli smo do rezultata koji potvrđuju naše hipoteze. Glavni razlog urušavanja je nedostatak stijena i klizište tla zbog kiša i zapuštenosti. Eksperimentalno smo proveli i skladištenje jabuka u tim zemunicama te utvrdili da nisu pogodne za tu funkciju.
12:30 Raznolikost makrobeskralježnjaka rijeke Drave na području hidroenergetskog sustava Čakovec Ana Kadi i Lora Alijašević Dunja Turk, prof. OŠ I.G.Kovačića, Sv. Juraj na Bregu
Tijekom 2011. godine istraživana je raznolikost makrobeskralježnjaka rijeke Drave na četiri lokaliteta u sklopu hidroenergetskog sustava Čakovec: akumulacijsko jezero, lijevi drenažni kanal, odvodni kanal i staro korito rijeke Drave. Različita prirodna i umjetno izmijenjena slatkovodna staništa uspoređena su prema fizikalno-kemijskim svojstvima vode te strukturi zajednica makrobeskralježnjaka. Na istraživanom području utvrđeno je ukupno 15 različitih skupina makrobeskralježnjaka.
12:45 Ubojstvo podturenskoga učitelja Slavka Kukolja 1945 다운로드. Matija Andrašec, Ema Nedjeljko, Klara Ovčar i David Jurak Branimir Bunjac, učitelj povijesti Osnovna škola Podturen
U Podturnu je 1945. ubijen seoski učitelj. Ovaj slučaj ne samo da je ostao zaboravljen do danas, nego su i mnoga pitanja u vezi s njim bila nejasna i krivo interpretirana, Povijesna grupa Osnovne škole Podturen je nakon 68 godina rekonstruirala i objasnila cijeli događaj.

.

DESNI DIO DVORANE
Vrijeme Naslov rada Učenici Mentori Škola
 10:00  Antibiotici iz prirode Lucija Balent i Rebeka Šarić  Sanja Janušić, prof.  III. Osnovna škola Čakovec
Iako trošenje antibiotika nije bezopasno i može izazvati niz neželjenih posljedica, to su lijekovi koji se najviše propisuju diljem svijeta. Zbog toga se sve više koriste biljni lijekovi koji omogućuju liječenje infekcija i upala bez štetnih popratnih pojava. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi antibiotičko djelovanje biljaka (brusnica, češnjak, hren, grejp, kadulja) na bakterije koje često izazvaju infekcije kože, dišnih ili mokraćnih puteva.
10:15 Inficiranost šuma donjeg Međimurja bijelom i žutom imelom Martina Horvat i Nino Klarić Mišo Rašan, prof. savjetnik Srednja škola Prelog
Istražena je inficiranost drvenastih vrsta žutom i bijelom imelom na području donjeg Međimurja. Cilj ovog istraživanja bio je određivanje postotka inficiranosti stabala bijelom i žutom imelom u šumama donjeg Međimurja, determinacija vrsta drveća na kojima parazitira određena vrsta imele te određivanje korelacije između prsnog promjera stabla i broja grmova imele na tom stablu.
10:30 Europski dabar (Castor fiber L.) – povratnik u naše vodene ekosustave Luka Mesarić Mišo Rašan, prof. savjetnik Srednja škola Prelog
Istraživano je ponašanje europskog dabra na starom rukavcu (mrtvici) rijeke Drave kraj naselja Otok u Međimurskoj županiji 베인 글로리 안드로이드. Ciljevi istraživanja su analizirati vrstu drveća na kojoj je zabilježena aktivnost europskog dabra, visinu, opseg stabla ispod grizotine te starost i udaljenost grizotine od obale. Pretraživanjem terena trebalo je locirati nastambe na istraživačkoj plohi. Na osnovi starosti grizotina nameće se zaključak da je porodica bila najbrojnija 2007./2008. jer iz tog perioda je zabilježeno najveća aktivnost na stablima. Na istraživanom području nije zabilježena niti jedna brana.
10:45 Kako usporiti venuće rezanog cvijeća u vazi i aranžmanu Barbara Fučec Dunja Geršak, dipl.ing.agr. Gospodarska škola Čakovec
Na 3 cvjetne vrste provelo se ispitivanje duljine trajanja rezanih cvjetova u različitim vodenim otopinama u listopadu 2010. godine. Rezultati su uspoređeni s duljinom trajanja cvjetova u običnoj vodi. Upotrijebljene su crvena ruža Maranello, crvena gerbera Vino, crvena gladiola Partitur i bijela gladiola Amsterdam. Može se zaključiti da cvjećari mogu primjenjivati zašećerene vodene otopine u vazama sa crvenom ružom i bijelom gladiolom, ali ne i sa crvenom gerberom i crvenom gladiolom.
11:00 Curieva temperatura Kaja Krhač Karmena Vadlja-Rešetar, prof. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Čitajući o magnetima, saznala sam da magnet ima mogućnost izgubiti svojstvo privlačenja na određenoj temperaturi, koja se naziva Curieva temperatura. Curieva temperatura je temperatura iznad koje feromagnetična tvar gubi svoja feromagnetska svojstva i postaje paramagnetična. Cilj pokusa je dokazati da magnet doista gubi svoja svojstva privlačenja na određenoj temperaturi, a žica sposobnost magnetizacije, te otkriti konkretne vrijednosti temperature na kojima se to dešava.
11:15 Korisnost vjetroenergije Karla Srnec i Željka Toplek Karmena Vadlja-Rešetar, prof. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Vetroenergija je obnovljiv izvor energije koji ne zagađuje okoliš, te je aktualna tema koja nas je zainteresirala da se više informiramo te provedemo istraživanje. U ovom radu vjetroelektrana je simulirana kao dinamo s lopaticama, koje se pokreće strujanjem zraka iz sušila za kosu. Cilj istraživanja je utvrditi korisnost vjetroenergije i utvrditi uvjete pri kojima je korisnost vjetroenergije najveća za dobivanje električne energije.
11:30 Makrobeskralješnjaci rijeke Drave i Dubravskog jezera Daria Vuk i Dora Rašan Mišo Rašan, prof. savjetnik Srednja škola Prelog, Čakovečka
Ciljevi našeg istraživanja su odrediti i usporediti kvalitativni i kvantitativni sastav makrobeskralješnjaka te utjecaj fizikalno-kemijskih pokazatelja vode (temperatura vode, pH vode i električna vodljivost vode) na odabranim istraživačkim postajama pritoka i rijeke Drave te Dubravskom jezeru. Analizom dobivenih rezultata cilj nam je odrediti biotički indeks, dominantnu svojtu, Simpson-ov indeks raznolikosti te Sørensen-ov indeks sličnosti na istraživanim područjima. Dodatni je cilj ispitati na koji način temperatura vode, pH vrijednost i električna vodljivost vode utječu na kvantitativni i kvalitativni sastav makrobeskralješnjaka dna.
11:45 Razlike u morfološkim karakteristikama učenika osnovne i srednje škole Stela Krušelj i Luka Šestan Marko Možek, prof. Srednja škola Prelog
U ovom radu istražene su razlike u morfološkim karakteistikama učenika srednje škole, te učenika razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Cilj istraživanja bio je usporediti vrijednosti indeksa tjelesne mase, postotka tjelesne masti, bazalnog metabolizma te veličine mišićne mase. Vrijednosti indeksa tjelesne mase, te potkožnog masnog tkiva sugeriraju na smanjenje tjelesne aktivnosti i povećanje sjedilačkog načina života, te lošije prehrambene navike kod učenika srednje škole.
12:00 Djelovanje prirodnih gnojiva na visinu prinosa tikvi golica Nikola Lovrec i Karlo Jambrović Nada Panić, nastavnica razredne nastave i Zlata Gašparić, dipl.ing.agr. Osnovna škola Gornji Mihaljevec
U pokusima na školskom vrtu tijekom prošle školske godine u Gor. Mihaljevcu istraživali smo djelovanje gnojenja prirodnim, biološkim gnojivima na prinos uljnih buča golica.Koristili smo zrelo stajsko gnojivo, kompost i biljnu gnojnicu. Paralelno s istraživanjem izvršili smo anketu na uzorku od 40 domaćinstava. Sadržavala je tri pitanja i njome smo htjeli istražiti očuvanost tradicijskog, biološkog uzgoja povrća u našem kraju. Ovim smo istraživanjem saznali koje od prirodnih gnojiva daje najbolji prinos bundeva, a time i sjemenki što je za nas u našoj zadruzi bitno. Takvim ćemo načinom gnojenja ostvariti i najveću materijalnu korist za zadrugu.
12:15 Tragom tajanstvenog grofa Fadana de Thwrana u Zasadbregu Ana Tarandek i David Tuksar Sanja Bacinger, nastavnica razredne nastave OŠ Ivana Gorana Kovačića, Sveti Juraj na Bregu
U Zasadbregu jednu ulicu i dan danas zovu Fadan, a stariji mještani znaju pričati i legendu o tajanstvenom grofu Fadanu koji je u Zasadbregu navodno imao dvorac. Je li nešto od toga istina i tko je zapravo bio grof Fadan pitanje je kojim su se bavili učenici u ovom povijesnom istraživanju.
12:30 Crkva svetog Jurja mučenika u Lopatincu Juraj Barlek i Lovro Toma Gordana Kolarić, nastavnica razredne nastave OŠ Ivana Gorana Kovačića, Sveti Juraj na Bregu
Odlučili smo doznati više o povijesnim zapisima o nastanku crkve, župnicima koji su djelovali u toj crkvi i župljanima - vjernicima koji nju posjećuju i u njoj se mole. Također proučena je povijesna vrijednost objekta na podrućju Općine Svetog Jurja na Bregu prije i poslije urušavanja crkve - zaštićene kulturne baštine Republike Hrvatske.

.

GOSTUJUĆE IZLAGANJE
13:50 Priprava i strukturna analiza supstituiranih N-benzilanilina Tin Klačić, Dora Ugrinovski, Filip Kozlina i Jelena Prepolec doc.dr.sc. Marijana Đaković i doc.dr.sc. Tomislav Portada V. gimnazija, Zagreb (Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb i Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Gostujuće izlaganje rada učenika iz Zagreba, koji je u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković objavljen u zanstvenom časopisu. Pripravljeno je nekoliko novih kemijskih spojeva - supstituiranih N-benzilanilina. Pripravljenim spojevima snimljeni su spektri nuklearne magnetske rezonancije. Uzgojeni su monokristali jednoga od pripravljenih spojeva, kao i njegova hidroklorida, te im je metodom difrakcije rentgenskih zraka na monokristalu riješena strukutura. Istraživački rad je i dalje u tijeku.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.